Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu

Dr.Öğr.Üyesi Nursel ALTAN ÖZBEK

Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokul Müdürü

Doç.Dr. Turgay KIVAK

Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Fuat KARA

Teknoloji Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr.Öğr.Üyesi Nuri ŞEN

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Engin NAS

Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Öğr.Gör. Sıdıka YILDIRIM

Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı