Genel Bilgiler

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Yükseköğretim Genel Kurulu 07.12.2007 tarihli toplantısında Düzce İli Cumayeri İlçesinde, Düzce Üniversitesine bağlı Cumayeri Meslek Yüksekokulunun kurulması yönünde karar almıştır. Cumayeri Belediyesi’nin Düzce Üniversitesi’ne tahsis etmiş olduğu 3768 m2’si açık, 1540 m2’si kapalı hizmet binası olmak üzere toplam 5308 m2 alanda eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Meslek Yüksekokulumuzun Programları, ilçe, bölge ve ülke ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenmektedir. Mevcut bölümlerimiz ve programlarımız; Makine ve Metal Teknolojileri Bölüm Başkanlığına bağlı Endüstriyel Kalıpçılık ve Makine programları, Tasarım Bölüm Başkanlığına bağlı Endüstri Ürünleri Tasarımı programı, Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanlığına bağlı Mekatronik programı, 2016 yılında açılmış olan Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölüm Başkanlığına bağlı Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programlarıdır.

2015 yılı Eylül ayında Üniversitemiz ile Cumayeri Belediyesi ve bağışçı Nevhiz PAK arasında imzalanan protokol gereğince yapımına başlanan 2600 m2 kapalı alan çalışması tamamlanmıştır. Derslikler binası olarak yapılmış olan kapalı alanda 15 derslik, 5 Bilgisayar laboratuvarı, 4 adet 90 kişilik amfi sınıf ve 4 adet teknik personel ofisi bulunmaktadır. Toplam kapasitesi ise 1160 öğrencidir. 2017 Şubat ayından itibaren söz konusu alan öğrencilerimizin ve personelimizin kullanımına sunulmuştur.

Üniversitemiz ile Cumayeri Belediyesi ve bağışçı Nevhiz PAK arasında imzalanan protokol gereğince Meslek Yüksekokulumuzun isminin “Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu” olarak değiştirilmesi için Yüksek Öğretim Kurumuna başvuru gerçekleştirilmiş olup Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.02.2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda Meslek Yüksekokulumuzun ismi "Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir.

2018 yılı sonu itibari ile Meslek Yüksekokulumuz; 4630 m2 kapalı alanda, 20 adet derslik, 4 adet doksan kişilik amfi sınıf, 7 adet Bilgisayar (CAD) Laboratuvarı, 1 adet Teknik Resim Salonu, 1 adet Makine ve Metal Teknolojileri Atölyesi, 1 adet Mekatronik Laboratuvarı ile 1 adet Kütüphane, 1 adet Okuma Salonu, Yemekhane, Kantin ve 13 adet Akademik ve İdari personel ofislerden oluşmaktadır. Meslek Yüksekokulumuz; 530 öğrencisi, 13 akademik ve 6 idari personeli ile eğitim-öğretim faaliyetini sürdürmektedir.

Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü