KAYIT DONDURMA BAŞVURULARI

02 Nis

  • Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

COVID19 küresel salgınının bahar dönemi eğitimi başladıktan sonra ortaya çıkması yükseköğretim kurumlarındaki  ders  ekle-sil işlemlerinin  sona  ermesi,  dönem  sırasında  bazı  öğrencilerin  uzaktan öğretime  devam  etme  imkanlarının  olmadığı  da  göz  önünde  bulundurularak,  31.03.2020  tarihli Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu  toplantısında COVID-19  küresel  salgını dolayısıyla alınan karar neticesinde:

Yükseköğretim kurumlarında önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde kayıtlı olup öğrenim gören öğrencilerin, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarından talep etmeleri halinde 2019-2020  eğitim  öğretim  yılı  bahar  döneminde  kayıtlarının  dondurulmasına  ve  kayıt dondurulan sürenin azami süreden sayılmamasına karar verildiği belirtilmiştir.

Söz konusu kayıt dondurma hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin 10 Nisan 2020 tarihine kadar aşağıda belirtilen bağlantı adresinden temin edecekleri Kayıt Dondurma Başvuru Formlarını Meslek Yüksekokulumuz faks numarasına (0380 735 36 15)  ya da cumyo@duzce.edu.tr e-posta adresine göndererek başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Formu

NOT: Başvuru Formlarında muhakkak iletişim bilgileriniz (Telefon, E-posta) yer almalıdır. Ayrıca, mazeret kısmına "COVID-19 Salgını" ibaresi yazılmalıdır.

Tüm Öğrencilerimize duyurulur.