İlişiği Kesilen ve Ek Süre Sınav Hakkı Kazanan Öğrenciler

16 Oca

  • Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

İlişiği Kesilen ve Ek Süre Sınav Hakkı Kazanan Öğrenciler Listesi

DUYURU

Azami süresini tamamlamış öğrenciler öğrencilik haklarından (kayıt dondurma, özel öğrencilik, yatay geçiş, yaz okulu, tek-çift sınavları vs. ) yararlanamazlar.

EK SÜRE SINAVLARI
Ek süre içinde ;
a) Azami süre sonu sınavlarına girerek veya girmeden dönem hakkı elde etmiş ve sınırsız sınav hakkı bulunan öğrenciler, dönem katkı payını/öğrenim ücretini
ödeyerek başarısız oldukları derslerin (FF, FD, YZ, EKS, I) ek süre sınavlarına girebilir. Bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme işlemi yapmayacaktır.
b) Azami süresini tamamlamış, ek süre (4 dönem, 3 dönem ve sınırsız sınav hakkı) elde etmiş öğrenciler bir daha AZAMİ SÜRE SONU sınavlarına giremezler.
c) Azami süresini tamamlamış, 4 dönem veya 3 dönem hakkı elde etmiş öğrenciler bu süreler içinde başarısız ders sayısını 1’e düşürerek veya tüm derslerinden
başarılı olduğu halde AGNO nedeniyle mezun olamamaları halinde sınırsız sınav hakkı elde ederler.
d) Ek süre sınavları için başvuru dönem sonu (final) sınav başlangıç tarihinden 7 gün önce ilgili bölüm başkanlığına öğrenci tarafından yapılır. Bölüm başkanlığınca
bu öğrenciler için sınav tarihleri dönem sonu (final) sınav tarihleri arasında belirlenir.
e) Öğrenci ek süre sonu sınavlarına her iki dönem dersleri içinde girebilir.
Ek süre sınavları sonunda dönem hakkı dolan öğrencilerden;
a) Başarısız ders sayısı 2-5 arası olanların kayıtları ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.
b) Başarısız ders sayısı 1 (bir) veya AGNO nedeniyle mezun olamayanlara sınırsız sınav hakkı verilir.
c) Sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan
yararlanamaz. Kayıtları ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.

İlişiği Kesilen ve Ek Süre Sınav Hakkı Kazanan Öğrenciler Listesi için TIKLAYINIZ


İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.