Azami Süre Hakkında Önemli Duyuru!

30 Eyl

  • Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Azami süre sonunda kaydı silinen veya silinme aşamasına gelen öğrencilerimize Üniversitemiz Senatosunun 19.09.2019 tarihli ve 190 sayılı kararı ile bir defaya mahsus olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarında derslere kayıtlanma hakkı verilmiştir.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılından itibaren azami süreden dolayı kayıtları silinenlerden DVZ, NA ve hiç almadığı dersler dahil, toplam ders sayısı 5 ve 5’den az olan öğrenciler de kayıtlarını yenilenerek bir defaya mahsus olmak üzere güz ve bahar yarıyıllarında  derslere kayıtlanabileceklerdir. Bu kapsamda bulunan öğrencilerin 25 Ekim 2019 tarihine kadar öğrenim ücretini ödemesi ve ders seçimi yaparak derslere kayıtlanmaları gerekmektedir.

Azami süre sonunda ek 3 veya 4 yarıyıl ek süre alan öğrencilerimizin de öğrenim ücretini ödemesi ve ders seçimi yaparak derslere kayıtlanmaları gerekmektedir.

Bu şekilde derse kayıtlanan öğrencilerimiz ara sınav ve yarıyıl sonu sınavlarına girmek zorundadır.

Başvuru yapmayanlar bu haktan yararlanamayacaktır.