Güz Dönemi Azami Süre Sonu Sınavı Duyurusu

04 Şub

  • Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Normal öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programları için azami süre olan dört yılı tamamlamış olmak.

Transkriptinde devam koşulunu yerine getirmemiş (DVZ notu) veya hiç almadığı toplam ders sayısının 6 ve üstü olmaması gerekmektedir.

Öğrenciler hiç almadığı veya devam koşulunu yerine getirmediği derslerden azami süre sonu sınavına giremez.

Sınavına gireceği eğitim öğretim döneminin katkı payını/öğrenim ücretini ödemiş olması gerekmektedir.

Güz yarıyılında yapılacak azami süre sonu sınavlarına sadece kayıt dondurma, disiplin işlemleri vs. nedenlerden azami süresi güz yarıyılında dolan öğrenciler girebilir.

Mezuniyetleri için AGNO’yu sağlayamayan azami süresini aşan öğrenciler istedikleri ders için azami süre sonu sınavına girebilir.

Sınav başvuru tarihi 04-07.02.2020 tarihleri arasındadır. Sınav başvuru dilekçesini öğrencilerin belirtilen tarihte bizzat MYO öğrenci işlerine başvurarak ya da imzalı ve eksiksiz ve düzgün şekilde fotoğrafını çekerek veya taratarak cumyo@duzce.edu.tr adresine mail olarak göndermesi gerekmektedir.

Sınav başvurusu değerlendirme sonuçları ve sınav takvimi Meslek Yüksekokulumuz web sitesinde ilan edilecektir.

Sınav başvuru dilekçesi için tıklayınız.