Azami Süre Sonu Sınavları Hakkında Duyuru

06 May

  • Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Azami süre sonu sınavlarına girerek veya girmeden dönem hakkı elde etmiş ve sınırsız sınav hakkı bulunan öğrenciler, dönem harç ücretini ödeyerek başarısız oldukları derslerin (FF, FD, YZ, EKS, I) ek süre sınavlarına girebilir. Müracaat tarihi 7-14 Mayıs 2019 olup başvuru dilekçesi eksiksiz doldurulup imzalanıp taranarak yada tarama formatında fotoğrafı çekilerek cumyo@duzce.edu.tr adresine  mail olarak gönderilecektir. Dilekçe için tıklayınız.

2018-2019 Bahar Dönemi harç ücretini yatırmayan öğrencilerimiz, dilekçeyi gönderdikleri tarihten 2 gün sonra 95,00 TL'lik harç ücretini öğrenci numarası belirtilerek Halkbank şubelerinden yatırabilirler. Harç ücretini yatırmayanlar dilekçe göndermiş dahi olsalar sınava alınmayacaktır.

Sınavlar 20-31 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak olup sınav takvimi ek süre sınavına başvuran öğrenciler için ayrıca sitemizde yayınlanacaktır.

 

Not:

Azami süresini tamamlamış, ek süre (4 dönem, 3 dönem ve sınırsız sınav hakkı) elde etmiş öğrenciler bir daha AZAMİ SÜRE SONU sınavlarına giremezler.

Azami süresini tamamlamış, 4 dönem veya 3 dönem hakkı elde etmiş öğrenciler bu süreler içinde başarısız ders sayısını bire (1) düşürerek veya tüm derslerinden başarılı olduğu halde AGNO nedeniyle mezun olamamaları halinde sınırsız sınav hakkı elde ederler.

Öğrenci ek süre sonu sınavlarına her iki dönem dersleri içinde girebilir.

Ek süre sınavları sonunda dönem hakkı dolan öğrencilerden;
a) Başarısız ders sayısı 2-5 arası olanların kayıtları ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.
b) Başarısız ders sayısı 1 (bir) veya AGNO nedeniyle mezun olamayanlara sınırsız sınav hakkı verilir.
c) Sınırsız sınav hakkını üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Kayıtları ilgili yönetim kurulu kararı ile silinir.

 

İlgili öğrencilerimize önemle duyurulur.