6569 SAYILI ÖĞRENCİ AF KANUNU İLE İLGİLİ DUYURU

04 Ara

  • Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

         26 Kasım 2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanun’un 32.Maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna eklenen Geçici 68.Madde ;

GEÇİCİ 68.MADDE – Yükseköğretim kurumlarından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilişiği kesilen öğrenciler, ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş ay içinde başvuruda bulunmaları hâlinde, geçici 58 inci maddede yer alan esaslara göre, ilgili yükseköğretim kurumunda açılmış program ve ders var ise takip eden eğitim-öğretim yarıyılında, yoksa takip eden eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.” hükmü gereğince ilgili öğrenciler bağlı bulundukları akademik birimlere doğrudan en son 26 Nisan 2015 tarihine kadar başvuru yapabilirler.

> Geçici 58.Madde için TIKLAYINIZ. 

         >  Başvuru dilekçesi için TIKLAYINIZ.

         > Akademik Birimlerimize Ulaşabileceğiniz İletişim Numaraları için TIKLAYINIZ.

İlan Tarihi : 02/12/2014