Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuruları

05 Eyl

  • Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında Meslek Yüksekokulumuzda kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz, Kısmi Zamanlı Öğrenci başvuruları Meslek Yüksekokulumuz Öğrenci İşleri Birimine yapılmaktadır. Aşağıdaki bağlantı adresinden temin edeceğiniz başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri Okulumuz Öğrenci İşleri Birimine 4 Ekim 2019 Cuma gününe kadar teslim etmeniz gerekmektedir. 

Başvuru Formu

İstenilen Diğer Belgeler:

a) Nüfus cüzdanı fotokopisi, b) Öğrenci belgesi, c) Disiplin cezası bulunmadığına dair belge, ç) Banka hesap numarası, d) SGK Aile Sağlık Yardımı Sorgulama Belgesi (SGK’dan alınacak).

 

Başvuru Şartları :

1) Düzce Üniversitesi’nde kayıtlı öğrenci olmak,

2) Disiplin cezası almamış olmak,

  1. 3) Yetim maaşı ve nafaka hariç asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak, Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile Üniversitemiz arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle daha önce sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
  2. 4) Çalıştırılacak iş için gerekli bilgi, beceri ve yeteneğe, sahip olmak,
  3. 5) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
  4. 6) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.

Not: Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.