Yapılamayacak Dersler Hakkında Duyuru

25 Şub

  • Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Meslek Yüksekokulumuz öğretim elemanlarında Öğr.Gör. Sıdıka YILDIRIM ve Öğr.Gör. Oğuzhan KENDİRLİ'nin, 27 Şubat 2020 tarihlerinde İl dışında görevli olacaklarından, Öğr.Gör. Erman ZURNACI'nın da 27-28 Şubat 2020 tarihlerinde başka birimde görevli olduğundan bu tarihler arasında Öğr.Gör. Sıdıka YILDIRIM ve Öğr.Gör. Oğuzhan KENDİRLİ ve Öğr.Gör. Erman ZURNACI'ya ait dersler yapılamayacaktır.

Yapılamayacak dersler daha sonra ilan edilecek tarihlerde telafi edilecektir.

27 - 28 Şubat 2020 tarihinde ilgili Hocalarımızdan dersi olan öğrencilerimize duyurulur.