Yaz Okulu Final Sınavı Programı

29 Tem

  • Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Sınav Tarihi - Saati

Ders Adı

Sınav Yeri

Sınav Sorumlusu

05.08.2019 – 10:00

Matematik I

A101

Öğr. Gör. Sıdıka Yıldırım

05.08.2019 - 11:00

Makine Elemanları

A101

Dr. Öğr. Üyesi Menderes Kam