7143 Sayılı Öğrenci Affı Kanununa İlişkin Duyuru

21 Haz

 • Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu
 • Tüm Duyurular

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunla Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 78. madde gereğince, af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar Meslek Yüksekokulumuza başvuru yapmaları gerekmektedir.


BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ


Başvuru Kapsamı:

 1. Hazırlık öğrencileri,
 2. İntibak öğrencileri,
 3. Ön lisans öğrencileri,
 4. Lisans tamamlama öğrencileri,
 5. Lisans öğrencileri,
 6. Lisansüstü öğrencileri.       

 18.05.2018 tarihinden önce kaydını sildiren/ilişiği kesilen öğrenciler ilgili af kanunundan yararlanmak için başvuru yapabilirler.

 Kimler Başvurabilir:

 1. 18.05.2018 tarihinden önce kendi isteği ile kaydını sildirenler,
 2. Daha önceden Üniversitemiz herhangi bir bölüm/programını kazandığı halde hiç kayıt yaptırmamış olanlar,
 3. 18.05.2018 tarihinden önce, herhangi bir nedenle (başarısızlık, sağlık, katkı payı ödememe, azami öğrenim süresinin dolması veya Yüksek Öğrenimden çıkarma disiplin cezası alanlar vb. nedenlerle) ilişiği kesilenler başvuru yapabilirler.

Kimler Başvuru Yapamaz:

 1. 18.05.2018 tarihinden sonra herhangi bir nedenle ilişiği kesilenler,
 2. Açıköğretim programları hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde kayıtlı bulunanlar (kayıt sildirmeleri halinde başvurabilirler),
 3. Terör suçundan hüküm giyenler,
 4. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,
 5. Hukuken geçerli olmayan yollarla (sahte belge vb.) kayıt yaptığı gerekçesi ile ilişiği kesilenler,
 6. 18.09.2018 tarihine kadar müracaat etmeyenler ilgili kanun hükmünden yararlanamazlar.

Başvuru Süresi:

 1. Başvuru süresi 18.05.2018 tarihinde başlayıp 18.09.2018 mesai bitiminde sona erecektir.
 2. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemize başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilir.
 3. Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır.

Kayıt Sildiren/ İlişiği Kesilen Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
 4. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

  Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde Hiç Kayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Lise Diploması Aslı (kayıttan sonra teslim edilecektir),
 4. ÖSYM yerleştirme belgesi,
 5. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
 6. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

   

  7143 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Yatay Geçiş Yapmak İsteyen Öğrenciler:

  Af kanunundan yararlanmak için ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurarak kayıt yaptıran ve YÖKSİS veritabanına aktarılan öğrenciler, işi veya ikametinin Düzce sınırları içerisinde bulunduğunu belgelemeleri, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği Üniversitemiz eşdeğer bölüm/program taban puanını sağlamaları ve Üniversitemiz Senatosunun uygun görmesi halinde yatay geçiş yapabilirler.

   

  Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 1. Başvuru Dilekçesi,
 2. Kimlik Fotokopisi,
 3. Geldiği Üniversiteden Alınmış Öğrenci Belgesi,
 4. Geldiği Üniversiteden Alınmış Transkript (Not döküm belgesi),
 5. Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Ders Planı ve İçerikleri,
 6. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir),
 7. Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

 

NOT: 7143 Sayılı Af Kanunu kapsamında yatay geçiş için başvurular 18.09.2018 mesai bitimine kadar ilgili Bölüm/Program Başkanlıklarına yapılacaktır.

 

 

BAŞVURU FORMU