Europass "Ulusal Europass Merkezi’’

25 Şub

  • Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

2241/2004/EC sayılı Avrupa Konseyi Kararı uyarınca Europass oluşturulmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye’de Europass faaliyetlerini takip ve koordine etmek üzere "Ulusal Europass Merkezi’’ olarak görevlendirilmiştir.Ulusal Europass Merkezi’nin başlıca görevleri; Europass merkezlerinin Europass hakkında bilgilendirilmesini ve Europass belgelerinin basılı ve elektronik ortamda bulunmasını sağlamaktır.

Europass Belgeleri, Avrupa Birliği düzeyinde bir eğitim programına katılmak isteyen veya iş arayan vatandaşların gönüllü kullanımına açık, sahip oldukları niteliklerini ve yeterliliklerini daha iyi göstermelerinde yardımcı olmak amaçlı hazırlanmış, yetkinlik ve yeterliliklerde şeffaflığı sağlayan dokümanlar klasörüdür. Europass Belgeleri, Europass Özgeçmiş (CV) ve Avrupa Beceriler Pasaportu olmak üzere iki ana başlıkta toplanmaktadır. Avrupa Beceriler Pasaportu'nda; Europass Dil Pasaportu, Europass Sertifika Eki, Europass Hareketlilik Belgesi ve Europass Diploma Eki yer almaktadır.
 
Europass Belgeleri, vatandaşların eğitiminde ve iş arayışında, beceri ve yeterliliklerini etkin şekilde ifade etmelerini sağlamaktadır. Konuya ilişkin olarak http://www.europass.gov.tr/ internet adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabilmektedir.