Ek Yerleştirme İle Meslek Yüksekokulumuza Yerleşen Öğrencilerin Kayıt İşlemleri

08 Eki

  • Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YKS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEMİZE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN KAYITLARIYLA İLGİLİ DUYURU !!!

Değerli Öğrencimiz; Üniversitemizi tercih ettiğiniz için teşekkür eder, başarınızdan dolayı sizleri kutlar, öğrenim hayatınızda başarılar dileriz. Kayıt ve sonrasında sizlere yardımcı olacak işlemlerin özeti aşağıya çıkarılmıştır.2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ek yerleştirme sonucuna göre üniversitemizin herhangi bir programına yerleşen adayların kayıt işlemleri aşağıda yazılı ilkeler doğrultusunda yapılacaktır.

1) Kayıt Tarihleri

Kayıtlar 05 – 07 Ekim 2020 23.59’a kadar arasında “turkiye.gov.tr” web adresinden e-kayıt olarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz kayıt için Üniversitemize gelmeyeceklerdir.

Öğrenciler 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında “www.turkiye.gov.tr” adresindeki “e-hizmetler” bölümü altında yer alan “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” başlığı altında açılacak olan “Üniversite E-Kayıt” seçeneğini tıklayarak kayıtlarını gerçekleştireceklerdir. 

2) Elektronik Kayıt (E-Kayıt) İle İlgili Bilgiler

* Elektronik kayıt (E-Kayıt) öğrenci için zorunludur. Herhangi bir nedenle Elektronik kaydı gerçekleştiremeyen öğrencinin kaydı hiçbir şekilde yapılamaz. Öğrencilerin mutlaka yukarıda açıklanan sürelerde “turkiye.gov.tr” web adresinden elektronik kayıt yapmaları gerekmektedir.

* E-kayıt yaptıracak öğrencilerin e-Devlet şifreleri yoksa PTT şubelerinden alacaklardır.

* E-kayıtta öğrencinin yerleşme bilgileri ÖSYM verisinden otomatik olarak gelecek olup. Asker Alma Dairesinden askerlik durumu bilgisi ve Milliği Eğitim Bakanlığından lise mezunu olup olmadığına dair bilgi de aynı ekranda yer alacaktır. Askerlik durumu kayıt olmalarına engel olmayacaktır. Ancak Milli Eğitim Bakanlığından lise mezuniyet bilgisi alınamayan öğrenciler Elektronik kayıt yapamayacak ve üniversitemize yönlendirilecektir. Yalnızca liseden mezun olamayan adaylar şahsen kayıt yapacaklardır.

* E-kaydını gerçekleştirilen öğrenciler üniversitede herhangi bir kayıt işlemi yaptırmayacak ve herhangi bir belge getirmeyeceklerdir.

* E-kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktıyı alarak saklayacaklardır. Gün içinde e-kayıt yapan öğrencilerin kayıtları gün sonunda onaylanacak olup, sonraki gün e-Devlet üzerinden öğrenci belgesi alabileceklerdir.

* Süresi içerisinde şahsen kayıt veya e-kayıt yaptırmayan ve işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

3) Üniversitemize Şahsen Müracaat ile Kayıt Yaptıracak Adaylar

Adaylardan, Liseden mezun olamamaları, ikinci üniversite nedeni ile kayıt olamayanlar ile 2008 yılından önce mezun olanlar, E-Kayıt sistemi üzerinden kayıt yaptıramayacağından dolayı 05 – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yerleştirildiği Fakülte / Yüksekokul / Meslek Yüksekokulu’na başvurarak şahsen kayıt yaptırabilirler. Söz konusu adayların aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri ve kayıt için gerekli belgeleri getirmeleri gerekmektedir:

Açıklamalar:

1) Adayların kayıt için şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

2) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

3) Belgelerde tahrifat yapıldığı tespit edilenlerin kayıtları yapılmaz.

4) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

5) İstenen belgelerin aslı kabul edilir.

6) Adli sicil kaydına ilişkin adayın yazılı beyanı alınacaktır.

7) Her bir belgeden bir (bir) adet fotokopi gerekmektedir.

Liseden mezun olamayan adaylar ile yukarıdaki nedenler ile kayıt olamayan adayların kayıt için aşağıdaki belgeleri getirmeleri gerekmektedir.

1) Lise diploması olmadığından 31.12.2020 tarihine kadar liseden mezun olup belgesini daha sonra getirmesi gerekeceğinden şartlı kayıt edilecektir. Bu tarihe kadar mezun olamayan adayların kayıtları silinir.

2) 2020-YKS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı.

3) Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4) 6 adet 4.5x6 ebadında son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

5) 1 adet A-4 ebadında büyük beyaz zarf ve 6 TL.’lik posta pulu (Toplam 6 TL tutarında).

6) 29 yaşından büyük olan erkek adayların “Askerlikle İlişkisi Yoktur” belgesi (29 yaşından büyük yükümlülerin “askerlikle ilişiği yoktur” belgesi olmadan kesinlikle kayıtları yapılmayacaktır).

Kayıt Tarihleri ve Yerleri (Liseden mezun olamayan şahsen kayıt yapması gerekenler için) Kayıt Tarihleri: 05-09 Ekim 2020 (Sabah 08.00-12.00 – Öğleden Sonra 13.00-17.00 saatleri arasında)

Dr.Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu Mehmet Akif Mah. Cumhuriyet Cad. No:55 Cumayeri DÜZCE 

Tel: 0380 735 40 48 E-posta: cumyo@duzce.edu.tr

4) Kayıt Tarihinde Mezun Olamayan Öğrenciler

Üniversitemiz Programlarına kayıt hakkı kazanan ancak orta öğretim kurumundan normal zamanda mezun olamayıp ek ders veya bütünleme sınavına girecek öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri koşuluyla 05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında geçici kayıtlarını şahsen okullarında yaptıracaklardır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini 31 Aralık 2020 tarihine kadar getirmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. 31 Aralık 2020 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirmeyen öğrencilerin kayıtları iptal edilecektir. Bu durumda olup 05-09 Ekim 2020 tarihleri arasında şahsen okullarına gelip geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak olup kayıt hakkını kaybedecektir.

5) Kayıt yaptıramayacaklar

* 1111 sayılı Askerlik kanunu hükümlerine ve bu konuda Milli Savunma Bakanlığınca yayınlanan prensip emirlerine göre askerlik hizmetlerini erteletme hakkını kaybedenler,

* İki veya üç yıllık bir yükseköğretim programını bitirmiş olup dört yıldan daha az süreli bir başka yükseköğretim programına girmek isteyenlerden askerliğini yapmamış olanlar (İki veya üç yıl süreli bir yükseköğretim programından mezun olup askerliğini yapmamış olan adaylardan dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programına kayıt olacaklar hariç),

* Dört yıl veya daha fazla süreli bir yükseköğretim programını bitirmiş olanlardan askerliğini yapmamış olanlar.

6) Özürlü Öğrenciler İçin Sağlık Raporu

(Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan adaylar E-Kayıt ile kayıt yaptırılsa dahi öğrenci üniversiteye geldiğinde sağlık raporunu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna teslim etmekle yükümlüdür.

7) Öğrenci No Sorgulama, Öğrenci Bilgi Sistemi Şifresi ve Öğrenci Kimliği

Öğrenci Numarası ve Öğrenci Bilgi Sistemi Şifresini 15.09.2020 tarihinden itibaren, T.C. Kimlik Numarası ile birlikte “https://obs.duzce.edu.tr” adresinden öğrenilebilecektir. Üniversitemize kayıt yapan öğrenciler 19 Ekim -23 Ekim 2020 tarihleri arasında kayıt yaptırdıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarının öğrenci işleri bürosundan öğrenci kimliklerini teslim alacaklardır.

8) Öğrenim Ücretleri Hakkında

II. Öğretim öğrencilerimiz öğrenim ücretini 05 Ekim – 09 Ekim 2020 tarihleri arasında öğrenci numarası ile tüm Türkiye Halk Bankası şubelerine yatırılması zorunludur. Öğrencilerin ödeyecekleri tutar bankada görülecektir. Normal Öğrenime yerleşen öğrencilerimiz herhangi bir öğrenim ücreti yatırmayacaklardır. Öğrenciler, Bakanlar Kurulunca belirlenen katkı payı ya da öğrenim ücretini her dönem için akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödemek zorundadır. Birinci öğretimde programın normal süresi içerisinde eğitim gören öğrencilerden katkı payı alınmaz. Harç muafiyeti için; öğrenim ücretinden özrü oranında muaf olacaklar ile şehit ve gazi çocukları 09 Ekim 2020 tarihine kadar Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokuluna belge getirmeleri gerekmektedir.

9) Ders Kayıtları Öğrencilerimiz,

E-Kayıt işleminin ardından “https://obs.duzce.edu.tr” adresinden 05 - 09 Ekim 2020 tarihlerinde ders kayıtlarını yaparak eğitime başlayabileceklerdir. Kesin Kayıt işlemlerini yapan ikinci öğretim öğrencileri öğrenim ücretini 05 - 09 Ekim 2020 tarihlerinde ders kaydını yapmadan önce öğrenci numarası ile T.C. Halk Bankasının Türkiye’deki herhangi bir şubesine ödeyeceklerdir.

10) İzin / Kayıt Dondurma Hakkında

Kesin kayıttan sonra, öğrenimine sağlık, askerlik, maddi ve ailevi nedenler ile devam etmek istemeyen öğrencilerden, bir veya iki yarıyıl izin isteyenler, gerekçelerini belgeleyerek 28 Eylül - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında bir dilekçe ile kayıtlandıkları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarına başvuracaklardır. İzin gerekçeleri kabul edilerek izinli sayılan öğrenciler 2020-2021 eğitim-öğretim yılının güz ve/veya bahar yarıyılında derslere devam edemezler.

11) Ders Muafiyetleri Hakkında

Daha önce bir başka yükseköğretim programında öğrenim gören öğrenciler, isterlerse burada başarılı olduğu derslerden muaf olmak isteyebilirler. Bunun için 13 Ekim 2020 tarihine kadar Bölüm Başkanlıklarına transkript ve ders içerikleri ile birlikte başvurması gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanların daha sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz (Daha önce başarılı olduğu dersler Üniversitemiz Yönetmeliği not baremine dönüştürülerek genel not ortalamasına katılır).

12) Yurt İşlemleri ve Barınma Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurular

http://kyk.gsb.gov.tr web adresinden yapılacaktır.

NOT: Her eğitim-öğretim yılı başında Bakanlar Kurulunca belirlenen öğrenci katkı payı (Eğitim yılı uzayan I. Öğretim öğrencileri için) ve ikinci öğretim ücretlerini, üniversitemizin fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz akademik takvimde belirlenen süreler içerisinde ödemek zorundadırlar. Üniversitemiz 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 05 Ekim 2020 Pazartesi günü başlayacaktır.

13) Kredi / Burs Başvuruları

* Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) kredi / bursları için http://kyk.gsb.gov.tr internet adresinden bilgi alabilirsiniz.

14) Ulaşım

Düzce ve Konuralp Yerleşkesine ulaşım: Düzce Belediyesi otobüsleri ile sağlanmaktadır.

Cumayeri Yerleşkesine ulaşım: Düzce Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminalinden Cumayeri minibüsleri ile sağlanmaktadır.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi 81620 - DÜZCE Tel : 0 380 5421118 / Faks : 0 380 5421119 E-posta : ogrencisleri@duzce.edu.tr

Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu Mehmet Akif Mah. Cumhuriyet Cad. No:55 81700 Cumayeri DÜZCE Tel: 0380 735 40 48 Faks: 0380 735 36 15 E-posta: cumyo@duzce.edu.tr