Erasmus+ Staj Hareketliliği

30 Nis

  • Dr. Engin PAK Cumayeri Meslek Yüksekokulu
  • Tüm Duyurular

Erasmus+ 2018-1-TR01-KA103-052892 projesi kapsamında staj hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan öğrencilerimizin yurt dışındaki işletmelerden (İşletme tanımı; şirketler, yükseköğretim kurumları, araştırma merkezleri, serbest meslek erbabı, aile işletmeleri ve düzenli olarak ekonomik faaliyette bulunan her türlü kuruluşu içerir. Bir kuruluşun, işletme sayılabilmesi için belirleyici unsur tüzel kişiliği değil, ekonomik faaliyette bulunmasıdır) kabul mektubu almaları gerekmektedir.

Öğrencilerin kabul mektuplarını ve staj planlarını 31 Mayıs 2019 tarihine kadar Dış İlişkiler Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar kabul mektubu getirecek olan öğrenciler öncelik hakkı kazanacaktır. Bu tarihe kadar kabul mektubu ve staj planlarını teslim etmeyen öğrenciler haklarını kaybetmeyeceklerdir. Ancak, bütçe doğrultusunda bu haklarını kullanabileceklerdir. 2018 Projesi kapsamında staj hareketliliğinden faydalanacak olan öğrencilerin bu haklarını en az 2 ay olacak şekilde 31.05.2020 tarihi itibari ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.  

Konu hakkında ayrıca Üniversitemiz Dış İlişkiler Koordinatörlüğünden bilgi edinilebileceği hususu öğrencilerimize duyurulur.